Strona główna

03 lut 2016 11:12 Autor: Marcin Jankowski

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż tegoroczna edycja 12. Forum Samorządowego odbędzie się:

3 czerwca 2016 r. w Szczecinie
na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego

pod hasłem:
„Wyzwania Unii Europejskiej a stabilność finansów samorządowych”.

Organizatorem 12. Forum Samorządowego jest Uniwersytet Szczeciński.

Biuro Organizacyjne Forum:
Wydział Zarządzania I Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
Katedra Finansów Publicznych
e-mail: fs@wzieu.pl
Tel. (91) 44-43-170,  (91) 44-43-175

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji dostępne są na stronie:
www.forumsamorzadowe.wzieu.pl

Konferencja odbędzie się pod honorowym patronatem i przy wsparciu
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego - Olgierda Geblewicza.